Ганна Ахматава«Дваццаць першага. Ноч. Панядзелак…»Дваццаць першага. Ноч. Панядзелак.І абрысы сталіцы ў імгле.ўмроіў неяк адзін летуценьнік,Што любоў на зямлі існуе.Ад нудоты ці ад ленаваньняДалі веры ўсе, так і жывуць:Стрэч чакаюць, баяцца растаньняІ мілосныя песьні пяюць.Але іншых тайніца абрала,Спачывае на іх цішыня…Выпадкова ўсё гэта спазнала -Дацяпер нібы хворая я.Пераклад: Тацяна ПаповаФотаздымак: Джуль Ирина

Ганна Ахматава

«Дваццаць першага. Ноч. Панядзелак…»

Дваццаць першага. Ноч. Панядзелак.
І абрысы сталіцы ў імгле.
ўмроіў неяк адзін летуценьнік,
Што любоў на зямлі існуе.

Ад нудоты ці ад ленаваньня
Далі веры ўсе, так і жывуць:
Стрэч чакаюць, баяцца растаньня
І мілосныя песьні пяюць.

Але іншых тайніца абрала,
Спачывае на іх цішыня…
Выпадкова ўсё гэта спазнала -
Дацяпер нібы хворая я.

Пераклад: Тацяна Папова

Фотаздымак: 
Джуль Ирина

Vlsd-is 

Vlsd-is 

Влад Соколовский

Влад Соколовский

igor.kavzov

igor.kavzov

Ivan(HiV)Tsyrkunovich

Ivan(HiV)Tsyrkunovich

Дзень беларускага пісьменства/День белорусской письменности


Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня.

Канцэпцыя свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі.
Традыцыйна Дзень беларускага пісьменства праходзіць у гарадах, якія з’яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання.

Упершыню, у 1994 годзе, святочныя мерапрыемствы адбыліся ў старажытным горадзе Полацку.
Потым сталіцамі свята сталі такія гістарычна значныя культурныя цэнтры краіны, як Тураў, Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, Заслаўе, Мсціслаў, Мір, Камянец, Паставы, Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глыбокае, Быхаў.
XXІ Дзень беларускага пісьменства прыме 7 верасня 2014 года горад Заслаўе (Мінская вобласць).

У рамках свята ўдзельнікі і госці могуць азнаёміцца з новымі кніжнымі выданнямі, сустрэцца з беларускімі і замежнымі літаратарамі, журналістамі, выдаўцамі, паслухаць выступленні паэтаў і пісьменнікаў, творчых калектываў і выканаўцаў. Таксама па традыцыі на Дні беларускага пісьменства праходзіць узнагароджанне пераможцаў конкурсу на лепшыя літаратурныя творы года, навукова-практычная канферэнцыя і шэраг іншых мерапрыемстваў.___День белорусской письменности проводится ежегодно в первое воскресенье сентября.
Концепция праздника предусматривает показ единства белорусского печатного слова с историей и культурой белорусского народа, отражение исторического пути письменности и печати в Беларуси.
Традиционно День белорусской письменности проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.

Впервые, в 1994 году, праздничные мероприятия состоялись в древнем городе Полоцке.
Затем столицами праздника стали такие исторически значимые культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов.
XXI День белорусской письменности пройдет 7 сентября 2014 года в городе Заславль (Минская область).

В рамках праздника участники и гости могут ознакомиться с новыми книжными изданиями, встретиться с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, послушать выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также по традиции на Дне белорусской письменности проходит награждение победителей конкурса на лучшие литературные произведения года, научно-практическая конференция и ряд других мероприятий.